Stress op het werk? Doe er wat aan!

LBC-NVK biedt aan ondernememingskernen de mogelijkheid om een degelijk onderbouwd werkdrukonderzoek uit te voeren in de ondernemingen waar ze actief zijn.

De QuickScan Werkdruk laat toe om op wetenschappelijk verantwoorde manier snel een beeld te krijgen van de werkdrukproblematiek in uw onderneming of organisatie. Gepeild wordt o.m. naar werkdruk als zodanig, oorzaken van werkdruk, gevolgen voor werknemers, enz.

Basis voor het onderzoek is een online invulbare vragenlijst van 93 vragen, die eens ingevuld en verwerkt, automatisch een onderzoeksrapport oplevert, dat op een eenvoudige en objectieve manier de werkdrukproblematiek van het bedrijf of de organisatie beschrijft.

Het rapport levert ook inzichten op over werkdrukproblemen bij organisatie-eenheden of functiegroepen. De onderzoeksresultaten moeten de basis vormen voor een stappenplan om de werkdruk in de organisatie terug te dringen.


QuickScan Werkdruk wordt aan ondernemingskernen in Vlaanderen beschikbaar gesteld door LBC-NVK en werd ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse vakbond FNV.

(c) Copyright 2003-2010 IT&Care.

Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Nog geen inlognaam?
Of vragen over uw onderzoek?

Contacteer:
LBC-NVK
Vic Van Kerrebroeck
T + 32 3 220 87 53
vic.vankerrebroeck@acv-csc.be
www.lbc-nvk.be/werkdruk

Werkdruk op het web:

www.werkbaarwerk.be
www.werkdruk.com