Zelf werkdruk onderzoeken en aanpakken met de Werkdrukscan Vlees en Vleeswaren:
Snel. Praktisch. Verantwoord.

Met de Werkdrukscan Vlees en Vleeswaren kun je snel, zonder specialistische ondersteuning een beeld krijgen van de werkdrukproblematiek in je onderneming.
Onderzocht worden werkdruk als zodanig, oorzaken van werkdruk, gevolgen voor werknemers, enz.

Basis voor het onderzoek is een online invulbare vragenlijst die automatisch een onderzoeksrapport oplevert, dat op een eenvoudige en objectieve manier de werkdrukproblematiek van het bedrijf beschrijft, onder meer verdeeld naar afdeling.

Het rapport geeft ook oplossingsrichtingen aan die de basis kunnen vormen voor een stappenplan om de werkdruk in het bedrijf terug te dringen.

Deze Werkdrukscan is een initiatief van sociale partners in de sectoren Vlees en Vleeswaren en is ontwikkeld in samenhang met het thema werkdruk in de Arbocatalogus Vlees en de Arbocatalogus Vleeswaren.

Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Om een enquête uit te voeren met de Werkdrukscan, is een inlogcode nodig.
Gebruik voor bedrijven die vallen onder de CAO's voor de sectoren Vlees en Vleeswaren is gratis.

Nog geen inlogcode?
Vraag hem aan.

Valt u niet onder de CAO, maar wilt u het instrument toch gebruiken? Neem dan contact op met QSW Infodesk.

Meer info: Arbocatalogus Vlees en de Arbocatalogus Vleeswaren.