Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Digitale RI&E VLHT

Hier vindt u de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor de leden van de VLHT. Deze RI&E is bedoeld voor degenen die (mede) belast zijn met arbozorg, de preventiemedewerkers, of bij kleinere bedrijven (minder dan 25 medewerkers) de werkgever zelf.


Inloggen

U vult de RI&E online in en hij wordt ook online bewaard. Om ervoor te zorgen dat alleen u, als invuller, toegang hebt tot uw ingevulde RI&E('s), hebt u een inlogcode en wachtwoord nodig. Deze ontvangt u binnen een werkdag na aanvragen. Wachtwoord aanvragen. Als u uw wachtwoord bent vergeten en u weet uw gebruikersnaam nog wel, vul dan uw gebruikersnaam in en klik op Wachtwoord vergeten.


Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over veilig en gezond werk kunt u terecht bij het secretariaat van de VLHT via telefoon 024-3736440 of per email (info@vlht.nl ). Voor technische vragen kunt u bellen met IT&Care via telefoon 030-2996222 of een e-mail sturen naar servicedesk@itandcare.nl.

Verantwoording

De RI&E voor de laboratoriumhoudende tandtechnische bedrijven is een initiatief van de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (VLHT).

DentalServiceLab en Smithuis Tandtechniek B.V. hebben meegewerkt aan het testen van deze RI&E.


Disclaimer
Het bestuur van de VLHT heeft met grote zorgvuldigheid de risico's en de stand der techniek in de branche verwerkt in deze RI&E. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat bepaalde risico's of oplossingen die in uw bedrijf aan de orde zijn, niet zijn vermeld in deze RI&E. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de ondernemer volgens de wet zelf verantwoordelijk is voor de inventarisatie en evaluatie van de risico's.