Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Digitale RI&E Houtverwerkende Industrie

Hier vindt u de Branche Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor de Houtverwerkende Industrie. Deze RI&E is bedoeld voor degenen die (mede) belast zijn met arbozorg, de preventiemedewerkers, of bij kleinere bedrijven (minder dan 25 medewerkers) de werkgever zelf.


Inloggen

U vult de RI&E online in en hij wordt ook online bewaard.

Om ervoor te zorgen dat alleen u, als invuller, toegang hebt tot uw ingevulde RI&E('s), hebt u een inlogcode en wachtwoord nodig. Deze ontvangt u binnen een werkdag na aanvragen. Wachtwoord aanvragen

Als u uw wachtwoord bent vergeten en u weet uw gebruikersnaam nog wel, vul dan uw gebruikersnaam in en klik op Wachtwoord vergeten.


Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over veilig en gezond werk kunt u terecht bij het secretariaat van het SectorPunt Hout via telefoon 013-5944 451 of per e-mail info@sfhvi.nl

Voor technische vragen kunt u bellen met IT&Care via telefoon 030-2996222 of een e-mail sturen naar servicedesk@itandcare.nl

Verantwoording

Deze branche-RIE is een initiatief van sociale partners in de Houtverwerkende Industrie:

Dutch Man is de branchevereniging van Nederlandse borstel-, kwasten- en houtwarenproducenten, Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, FNV en CNV Vakmensen.Disclaimer

Werkgevers- en werknemerspartijen hebben met grote zorgvuldigheid de risico's en de stand der techniek in de branche verwerkt in deze RI&E. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat bepaalde risico's of oplossingen die in uw bedrijf aan de orde zijn, niet zijn vermeld in deze RI&E. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de ondernemer volgens de wet zelf verantwoordelijk is voor de inventarisatie en evaluatie van de risico's.